Tôi vốn không thích chơi game vì tôi có rất nhiều trò tiêu khiển