Có thể nói, tại thị trường việt nam thì cái tên sim tam hoa