Những cô gái có nét mặt tròn, thể hình thấp béo, nên mặc áo