Những ngày sau đó, Phúc vẫn đến thăm tôi thường xuyên hơn khi chơi