Ngồi sau đống rơm,tôi khóc nấc lên,nói là còn bé,nhưng tôi biết bố đã